TP Lipska pećina organizovala je završnu konferenciju Adiaticaves Plus projekta 8. juna na Cetinju u prostorijama Gradske kafane. Događaju su prisustvovali saradnici Lipske pećine, eksperti iz polja speleologije i biospeleologije, predstavnici državne i lokalne vlasti i učenici srednje turističke škole. Partneri iz ostalih zemalja pratili su događaj putem Zoom-a.

Zamjenica direktora TP Lipske pećine, Milena Raičević, otvorila je konferenciju pozdravnim govorom kojim se zahvalila svima prisutnima i najavila program konferencije. Prvi govornik bila je Kana Tomašević, šefica Direkcije za prvi nivo kontrole u ministartstvu finansija, koja je otvoreno ponudila podršku pomenutog ministarstva za učešće u projektima kao što je ADRION.

Profesorica na Univerzitetu Ljubljane i stručnjakinja iz oblasti održivog razvoja i turizma, Ljubica Knežević Cvelbar, dala je detaljan uvid u uticaj turizma na svijet danas i podsjetila na potrebu za održivim razvojem. Predstavila je zabrinjavajuće podatke vezane za trenutno stanje prirodnog i društvenog okruženja, skrećući pažnju na neophodnost aktivacije komponenti održivog razvoja u turističkom sektoru koje se odnose na prirodnu sredinu i društvo u cjelini.

Armando Ficaroti, koordinator Adriaticaves Plus projekta objasnio je da je to nastavak projekta Adriaticaves čija je implementacija bila otežana COVID pandemijom.

Prvi projekat trajao je od 2018 do 2021 godine sa ciljem da se uspostavi Adriaticaves brend, izradi akcioni plan za unaprjeđenje upravljanja pećinama i njihovo očuvanje, uspostavljanje mreže speleo vodiča i stručnjaka i razvoj strategije „Charter of Caves“. Ciljevi Adriaticaves Plus projekta odnosili su se na razvoj 3D rekonstrukcije pećina i procjenu eksperimenta, diseminaciju „Charter of Caves“ strategije i valorizaciju turističkih paketa. Na kraju izlaganja predstavio je rezultate projekta.

Drugi dio konferencije posvećen je speleološkim resursima Crne Gore. Profesor na Univerzitetu Crne Gore i stručnjak iz oblasti speleologije, Goran Barović, predstavio je podatke o najvrjednijim geološkim formacijama u zemlji. Vladimir Pešić, takođe profesor na Univerzitetu Crne Gore i stručnjak iz oblasti pećinskog biodiverziteta, predstavio je rezultate istraživanja biodiverziteta Lipske pećine i iznio zanimljivsti o endemskim vrstama koje se ne mogu naći nigdje drugo na svijetu. Ovo istraživanje rađeno je u okviru Adriaticaves projekta.

Ostale mogućnosti finansiranja u okviru IPA ADRION programa predstavio je Miloš Marković, kontakt osoba za ADRION program na nacionalnom nivou iz Ministarstva evropskih poslova. U toku prezentacije skrenuo je pažnju na razvojne oblasti koje se mogu finansirati iz fondova ADRION projekta i pozvao na dalju saradnju.

U toku trećeg i završnog dijela koferencije direktor TO Cetinje, Oskar Huter, predstavio je turistički potencijal Prijestonice Cetinje. Pored potencijala osvrnuo se i na izazove koje opština mora prevazići da bi se povećala posjeta turista u skladu sa razvojnom strategijom.

Konferenciju je zaključila Milena Raičević, menadžer za komunikaciju u okviru Adriaticaves Plus projekta, predstavljajući strategiju „Charter of Caves“. Govorila je o samom projektu i podsjetila na evropske standarde za upravljanje pećinama. Dala je uvid u programe za posjete pećinama, turističke paket i Knjigu pećina kao proizvodu koji sadrži najznačajnije podatke o pećinama kojima upravljaju projektni partneri. Naglašavajući značaj očuvanja pećina kao jedinstvenih ekosistema, Raičević se zahvalila svima na izvrsnoj saradnji u toku trajanja projekta i zaključila konferenciju.

Svi učesnici i posjetioci konferencije dobili su štampane brošure sa informacijama o Adriaticaves projektu i osnovnim podacima o pećinama i turističkim paketima koje nude preduzeća koje njima upravljaju.