Lipska pećina je prva pećinska atrakcija u Crnoj Gori, koja nudi šarmantnu raznolikost kraških obilježja, koja posjetiocima pružaju jedinstven doživljaj podzemnog svijeta. Pećinska autentičnost leži u njenoj istinskoj divljiini – od sistema dugog 2.5 km, prolaza i dvorana isklesanih u potpunom mraku bezbrojnim kapima vode, tokom 6 miliona godina.

Datum otvaranja Lipske pećine za posjetioce je tradicionalno 1.april, dok je 1.decembar datum zatvaranja. Tokom ovih 8 mjeseci, pećina je otvorena za posjetioce svakog dana a obilasci se odvijaju po javno dostupnom rasporedu.

Tokom aprila i novembra postoje tri ture u toku dana s početkom u 10:00h, 12:00h i 14:00h. Dok u periodu od maja do oktobra postoji pet tura dnevno, koje počinju u 10:00h, 11:30h, 13:00h, 14:30h i 16:00h.

Pećinske ture počinju i završavaju se na našem parkingu, gdje posjetioci kupuju ulaznice. Ture počinju u tačno navedenim terminima u skladu sa rasporedom. Posjetioci su obavezni da budu na našem parkingu najmanje 30 minuta prije obilaska, kako bi na vrijeme kupili ulaznice, dobili sve potrebne informacije i pripremili se za posjetu. Posjetioci moraju da zauzmu svoja mjesta u voziću 5 minuta prija početka ture, kada će naš tim provjeriti da li su svi na svojim mjestima i da li imaju ulaznice.

Nakon sedmominutne živopisne vožnje do pećine, posjetioci izlaze iz vozića i dočekuje ih vodič koji će ih prije samog ulaska u pećinu informisati o pećinskom bontonu. Za to vrijeme posjetioci oblače jakne, odnosno topliju odjeću, dok se aklimatizuju na nižu temperaturu unutar pećine koja iznosi 10 stepeni Celzijusa.

Imajuću u vidu da je, kao i svi drugi speleološki objekti, i Lipska pećina zakonom zaštićeno prirodno dobro, posjetioci su u obavezi da se pridržavaju pravila saopštenih prije samog ulaska u pećinu. Pećinski bonton podrazumijeva da posjetioci sve vrijeme prate vodiča i da se ne odvajaju od grupe. Dozvoljeno je fotografisanje bez upotrebe blica, dok je strogo zabranjeno snimanje, hodanje van predviđenih staza, bacanje smeća, dodirivanje ukrasa, uništavanje i iznošenje biološkog materijala i prirodnih tvorevina van zaštićenog prirodnog područja, kao i unošenje hrane, pića i kućnih ljubimaca.

Trajanje pećinske ture je 60 minuta, uključujući vožnju vozićem do pećine i nazad, što je dovoljno vremena da se obiđu i vide mnoge pećinske znamenitosti.
Cijena ulaznice podrazumijeva parking, vožnju vozićem do pećine i nazad, obilazak pećine u pratnji vodiča i osnovno osiguranje unutar pećine.

Sve relevantne informacije u vezi sa cijenama, rasporedom obilazaka, često postavljenim pitanjima i slično, možete pronaći na www.lipa-cave.me