Voda je izvor života na Zemlji. Nauka tvrdi da se u njoj formirala organska materija i nastavila da se razvija do te mjere da se raznolikost živog svijeta na našoj planeti ne može ukratko opisati. Zbog svog neprocjenjivog značaja i zbog činjenice da je voda nezamjenjiv, a ograničen resurs, od 1993 godine Ujedinjene Nacije slave 22. mart kao Svjetski dan voda. Ove godine tema proslave je „Vrjednovanje vode“ propraćena pitanjem „Šta voda znači za vas?“.

I pećine, kao i živi svijet, imaju neraskidivu vezu s vodom. Najveći broj pećina otkrivenih do sada formirala je voda na krečnjačkom terenu. Atmosferske vode, koje su pod uticajem ugljen dioksida iz vazduha dobile blago kisjeli karakter, prolaze kroz pukotine u krečnjaku i rastvarajući ga kreiraju tunele, dvorane i prolaze. A da bi se ti tuneli, dvorane i prolazi razvili u pećinu, potrebne su stotine hiljada godina.

Osim toga što ih stvara, voda pećine i ukrašava. Najatraktivnije pećinske formacije nastale su zahvaljujući vodi i strpljivom radu njenih kapljica. Svima poznati stalaktiti i stalagmiti samo su neki od tih fantastičnih ukrasa. Na mjestima na kojima nađe za shodno da se zadrži i ostane, voda formira travertinske terase, a bude i dom majušnim pećinskim stanovnicima. Kada u slapovima dolazi sa površine noseći sa sobom i druge materije, pećinu ukrašava tečnim kamenom, a kada se njene najsitnije i najfinije kapi raspršavaju po terenu, koraloidi koji nastaju čine da se na trenutak osjetite kao da ste u dubinama mora.

Naučnici procjenjuju da je našu Lipsku pećinu počela da formira rijeka Cetina prije oko šest miliona godina. Cetina je ponikla u zemlju negdje u 17. vijeku i tako svrstala Cetinje među rijetke gradove na planeti zemlji koji nemaju površinski izvor vode. Ipak, rijeka je nastavila da teče skrivena od oka čovjeka i da vrijedno transformiše kraški teren duboko ispod zemljine površine. Osim toga, kako je Cetinje jedan od najkišovitijih gradova u Evropi, obilne padavine čine Lipsku pećinu bogatim izvorom vode tokom najvećeg dijela godine. Upravo zbog toga je stanovništvo Dobrskoga sela u prošlom vijeku najčešće posjećivalo našu pećinu. Zahvaljujući stalnom prisustvu vode, Lipska pećina je toliko bogata pećinskim ukrasima da je to jedan od faktora koji je čini najatraktivnijom turističkom lokacijom u Crnoj Gori. A kad se atmosferske i podzemne vode u Lipskoj pećini sastave, pod nama poznatim prolazima i dvoranama kreiraju se misteriozni putevi koje će otkrivati buduće generacije.

Voda je kreator pećina i za njih znači prošlost, sadašnjost i budućnost. A šta voda znači za vas? Pridružite se kampanji Ujedinjenih Nacija i odgovorite na ovo pitanje na vašim društvenim mrežama navodeći #WorldWaterDay i #Water2me i time ukažite na značaj vode za cjelokupnu planetu Zemlju.