Lipska pećina je proteklih godina bila projektni partner Adriaticaves projekta. Osnovni cilj projekta bio je uspostavljanje i promocija prirodnog i arheološkog nasljeđa u pećinama ADRION-a kao alternativnog cjelogodišnjeg turističkog proizvoda. Ključni aspekti bili su razmjena najboljih praksi u upravljanju pećinama kroz saradnju i stvaranje zajedničke mreže pećina jadranskog sliva za razvoj prekograničnog turizma.

Glavni partner je Nacionalni park Majela koji se nalazi u centralnim Apeninima. Partneri na projektu su zaštićeni pejzaž „Bijambare“ na sjeveroistočnim padinama Kantona Sarajevo; Park prirode Velebit – najveće i najsloženije zaštićeno područje u Hrvatskoj (200.000 ha); Uprava za upravljanje parkovima i biodiverzitetom – Romagna (javna institucija za upravljanje zaštićenim prirodnim područjima „Makropodručja Romagna”); Grad Čačak, Srbija – između strmih padina Ovčara i Kablara, nalazi se klisura koju formira Zapadna Morava. Ovaj kraj je poznat po pećinama Kađenica i Turčinovač; i saradnik partner Regionalni savjet Skadra, poznat po pećinama Dhenve, Moho, Perkali i Arapi u albanskom dijelu Dinarskih Alpa. Više informacija o našim partnerima možete pronaći ovdje.

Jedan od rezultata projekta bila je Povelja o pećinama, međunarodni ugovor koji će potpisati upravljači pećinama, sa posvećenošću da se obezbijedi održivo turističko korišćenje pećina koje se mogu posjećivati, poštovanje prirodnog i istorijskog nasljeđa u njima i sprovođenje posjeta od izuzetne obrazovne i kulturne vrijednosti.

Još jedan značajan rezultat u okviru projekta bio je informativni katalog „Od pećine do pećine“, širok izbor pećinskih tura duž zemalja koje gledaju na Jadransko more. Različite zemlje, različiti jezici, različite pećine sve zajedno povezuje evropski projekat: Interreg Adrion – Adriaticaves. Za putovanje života u istraživanju divne pećinske mreže jadranskog regiona sve informacije možete pronaći ovdje.

Od januara 2022. pećina Lipa nastavlja da učestvuje u projektu Adriaticaves plus. Opšti cilj ADRIATICAVES PLUS projekta je da poboljša i poveća uticaj projekta ADRIATICAVES i da uvede pilot akciju za procjenu kako digitalna inovacija može biti podrška valorizaciji istorijskih i prirodnih lokaliteta. Najvažnija inovacija Adriaticaves Plus je pilot akcija o potencijalima digitalne inovacije i, naime, 3D rekonstrukcije sajtova kao inovativnog alata za prevazilaženje ograničenja putovanja i kretanja koja proizilaze iz pandemije Covid19. Ovaj koncept treba primijeniti i na druge situacije nakon pandemije, kako bi se ljudima, koji iz bilo kojeg razloga ne mogu direktno pristupiti tim lokalitetima, omogućilo upoznavanje zanimljivih prirodnih lokaliteta.

U okviru ADRIATICAVES PLUS, Lipska pećina će organizovati četiri radionice sa ciljem daljeg upoznavanja zainteresovanih strana sa Poveljom o pećinama i turističkim paketima. Štaviše, Lipska pećina će biti domaćin konferencije. Pratite nas za sve novine o uspješnoj priči Adriaticavesa.