Lipska pećina, kao i ostale pećine kod nas i u svijetu, zbog svojih osobenosti i jedinstvenog ekosistema, zakonom je zaštićeno prirodno dobro, te je upravljati njome i privilegija i veliki izazov. Da bi se valorizovale za turističke posjete, pećine moraju zadovoljiti određene kriterijume, a svojim prostranim galerijama i dvoranama, bogatstvom pećinskih ukrasa, zanimljivom istorijom, blizinom glavnim turističkim centrima u Crnoj Gori i pristupačnošću, Lipska pećina zadovoljava ih sve.

Lipska pećina kao preduzeće postoji od 2015. godine i svoju poslovnu praksu u potpunosti smo prilagodili potrebama pećine kao jednistvenog prirodnog dobra, njenog prirodnog okruženja, lokalne i šire zajednice, i, naravno, potrebama naših posjetilaca. Kao dio razvojne strategije, naše preduzeće postalo je i partner međunarodnog projekta Adriaticaves koji podrazumijeva saradnju među subjektima koji upravljaju pećinama jadranske regije. Cilj saradnje u okviru ovog projekta je istraživanje i očuvanje pećina jadranske regije, očuvanje i unaprjeđenje njihovog prirodnog i društvenog okruženja, kao i dalji razvoj ovog vida turizma u regionu.

Kako su rezultati koje smo postigli za ovih tek nekoliko godina poslovanja pokazali da smo razvili održivi biznis, 2019. godine naša kompanija procijenila je da je pravi trenutak da se planski započne sa edukacijom mlađe populacije o principima održivosti i primjenjivosti ovih principa u turizmu i biznisu. Edukaciju smo osmislili u formi prezentacije svih aktivnosti naše firme, a jedna od važnijih ciljnih grupa u ovom poduhvatu bili su studenti. Prvenstveno smo se obratili fakultetima specijalizovanim za sektor turizma jer djelujemo na istom polju i studenti ovih fakulteta su već imali prilike da se upoznaju sa konceptom održivosti kroz studijski program. Prezentacije su za početak održane na Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo u Kotoru i na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi.

Kroz ovu prezentaciju Lipske pećine i naših poslovnih aktivnosti studenti su upoznati sa pećinama i njihovim prirodnim karakteristikama, njihovim turističkim potencijalom i značaju međunarodne saradnje za održivo upravljanje ovakvim prirodnim blagom, u našem slučaju učešće u Adriaticaves projektu. Predstavljene su im i naše ponude, način na koji je tekao proces valorizacije i unutrašnja organizacija firme sa osvrtom na posao turističkog vodiča.

Prezentacije su održane u pozitivnoj atmosferi i zaokružene pregrštom povratnih reakcija. Studenti su pokazali zainteresovanost za angažman u našoj firmi, dok je osoblje fakulteta pokazalo inicijativu za organizovanje prakse za svoje studente u Lipskoj pećini. Na taj naćin prezentacije su poslužile kao temelj na kom će se graditi buduća saradnja sa fakultetima i studentima u Crnoj Gori.

Zahvaljujemo se fakultetima koji su nas ugostili i radujemo se novim sustretima i zajedničkim projektima, a nadamo se da će se ovoj vrsti saradnje pridružiti i ostali fakulteti u Crnoj Gori.

Na našem sajtu možete pročitati više o našim projektima, saznati gdje se tačno pećina nalazi ili se pripremiti za neka nova putovanja čitajući tekst o mjestima koja se mogu posjetiti u našoj zemlji.